LFD panely Samsung

Společnost Čedok se ve spolupráci s námi rozhodla pro kompletní osazení pobočkové sítě digitálními LCD panely od společnosti Samsung. Čedok tak plně využívá výhod, které nabízí námi instalované řešení.