PŘEMĚNA STRAHOVSKÉHO KLÁŠTERA NA GALERII

16.4.2023

Dostali jsme možnost podílet se na realizaci velké výstavní expozice. Tato je věnovaná 900. výročí založení premonstrátského řádu se zvláštním zřetelem na země Koruny české a Strahovský klášter, v němž výstava pobíhá. 


Jednotlivé prostory kláštera jsme přetvořili v unikátní galerii s množstvím nevšedních detailů. Naše produkce zhotovila několik desítek dřevěných samonosných konstrukcí, podhledů, tunelů a chodeb, které dodaly expozici třetí rozměr.

Grafická podoba výstavy společně s informacemi byla pak velkoformátovou sublimační tiskárnou přenesena na textilní materiály, které jsme precizně instalovali na vyrobené konstrukce.

Žádné vrtání do stěn, žádné lepení nebo invazivní kotvení. Stěny kláštera, který je významnou architektonickou památkou, musely zůstat neporušeny.


Čekala nás spousta technologických nástrah a improvizace, ale ve finále jsme tento kreativní a pro nás zcela atypický projekt zvládli na výbornou.

Fotogalerie